การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านภัยโควิด-19


วันที่ 30 มกราคม 2567 โรงเรียนธงชัยวิทยานำนักเรียน จำนวน 3 ราย เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านภัยโควิด-19" ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy