หน่วยมิตรประชา กองบิน 5 บริการประชาชน โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย


การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยมิตรประชา บน.5 นำโดย.. นาวาอากาศเอก พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ ผู้บังคับการกองบิน 5 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อกให้บริการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย โดยมีการให้บริการประชาชนและ นักเรียน ดังนี้ 1. บริการตัดผม 2. บริการด้านการแพทย์ 3. กิจกรรมการแสดงดนตรี 4. มอบทุนการศึกษา 5. มอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน และ 6. เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy