การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา


วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหรแผนงานและงบประมาณ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วิทยากร คือ นายสุชาติ เขียวสะอาด ศึกษานิเทศก็สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ โดย ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางปัณณธร เหลืองอร่าม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ กล่าวรายงาน ในการนี้ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ปข. และดร.ธีระชัย รัตนรังสี รองผอ.สพม.ปข.มาร่วมให้กำลังใจพร้อมกับกล่าวให้โอวาทครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิริยสมิต โรงเรียนหัวหิน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy