วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี


วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ได้จัดค่ายสนุกคิดกับสะเต็มศึกษา

นักเรียนศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ได้พานักเรียนไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน YUNNAN COLLEGE OF FOREIGN AFFAIRS & FOREIGN LANGUANGE ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ครอสเวิร์ด ม.ปลาย เหรียญเงิน เอแม็ท ม.ปลาย เหรียญเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ส่งตัวแทนนักกีฬา ครอสเวิร์ด เอแม็ท และคำคม เข้าร่วมการแข่งขัน เอ็ดดูพลอยส์ เอแม็ท คำคม ครอสเวิร์ด เกม และซูโดกุ ซาเลนจ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม ๒

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy