ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗


วันศุกร์ที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธีระชัย  รัตนรังษี  รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดย ดร.มังกรแก้ว  ดรุณศิลป์  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy