สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าโครงการ สุขาดี มีความสุข


    วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ติดตาม กำกับ ให้การช่วยเหลือในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ณ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้ห้องน้ำสะอาด (แห้ง - หอม) สะดวก ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เป้าหมายการปรับปรุงซ่อมแซม คือ สุขภัณฑ์โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ ประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระบบน้ำประปาเพียงพอ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ และมีความปลอดภัย

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy