การตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบ คีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2567 ณ โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม โรงเรียนหนองพลับวิทยา เพื่อให้เป็นตามนโยบาย จุดเน้น และมาตรการในการดำเนินการด้านความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy