กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ นำทีมบุคลากรในสังกัด ทำกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗   โดยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่ง ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy