ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั่วประเทศ (Kick off) แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั่วประเทศ (Kick off) แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day  ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฝั่งบริเวณหน้าอาคารศาลากลางหลังเก่าและลานจอดรถฝั่งทิศตะวันออก) 

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy