ออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร


วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ นำทีมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  ออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสุขอนามัยของตนเอง มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy