ประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ธีระชัย รัตนรังษี รองผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีนายภูธร จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy