ประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา


วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ พร้อมด้วย ดร.ธีระชัย รัตนรังษี ,นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา รอง ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ แจ้งแนวปฏิบัติ หารือข้อราชการและประสานงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และสถานศึกษาในสังกัด 
ณ ห้องประชุม  โรงเรียนหัวหินวิทยาคม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy