close

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปี พ.ศ.2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาผู้เรียนคุณภาพสู่สังคม"
บริการออนไลน์

ขอ กพ.7 ออนไลน์
คลิก
ระบบ My office
คลิก
Smart OBEC สพฐ.
คลิก
ระบบ E-Budget
คลิก
ระบบ E-Money
คลิก
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
คลิก
PMQA 4.0
คลิก
KRS : รายงานผลการประเมินฯ
คลิก
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คลิก

คลังสื่อความรู้ออนไลน์

การพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันด้านกฎหมาย
คลิก
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content center
คลิก
การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ Coding และนิเทศ ติดตาม
คลิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ"จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้"
คลิก
สื่อความรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คลิก
การประชุมขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
คลิก
ข้อมูล DMC
คลิกเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนคุณภาพ
การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ในการรับฟังข้อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก
ร่วมพิธีเปิดการประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒
เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งเจ้าสัว สมบูรณ์ พูนสุข รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรม (พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๕)
ลงพื้นที่ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน
มอบทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖
เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ในโครงการ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9
พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ริ้วมหาวิทยาลัย TGAT/TPAT
พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ร่วมพิธีพุทราภิเษก พระกริ่งเจ้าสัว สมบูรณ์ พูนสุข
พิธีบวงสรวงและถวายบังคม พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจทรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันมหารีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566"
เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม-คลิปวีดีโอสั้นหัวข้อความปลอดภัยในสถานศึกษา (safety school)

ผอ.สพม.ปข
รองฯธีระชัย
รองอภิญญา

เอกสารเผยแพร่

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ. ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-601039 โทรสาร 032-601039
E-Mail : saraban04315@obec.go.th

วัน-เวลาทำการ

วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่ตั้ง

© Copyright | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy